FairPlay op en naast het tennisterrein is een must! Tennis Vlaanderen en projectsponsor Lotto dragen FairPlay een warm hart toe en ondersteunen clubs en spelers via het verlenen van informatie- en promotiemateriaal.

Geniet van de tennissport én draag ook je steentje bij zodat onze sport een mooie sport mag blijven:

The only way is FairPlay!

Fairplay @ Ethias Tour

Het “FairPlay @ Ethias Tour project” heeft als doel jongeren in een gezond sportklimaat positieve competitie-ervaringen te laten opdoen.
Samen met de clubs en Lotto zetten we in op actieve aanwezigheid van specifieke krachten die de jongeren en hun omgeving bijstaan in de FairPlay beleving.

  1. De FairPlay Manager
    Tijdens de poulerondes (U9 en U11) is er een FairPlay Manager aanwezig die wordt ingezet om samen met alle aanwezigen het FairPlay klimaat van het tornooi positief te beïnvloeden.
    De FairPlay Manager is herkenbaar aanwezig en treedt op voor, tijdens of na een wedstrijd indien nodig. Hij of zij zal samen met de jongste kinderen de poulewedstrijden opstarten na een korte FairPlay boodschap. Kinderen en ouders worden op die manier actief betrokken om mee na te denken over hun FairPlay gedrag. 
  2. Wedstrijdassistenten
    Volwassen begeleiders of jongeren (min. 14 jaar) die al wedstrijdervaring hebben, staan tijdens de poulewedstrijden van U9 Reeks 3, in voor een zo eerlijk mogelijk verloop van de wedstrijd. Zij bevinden zich naast de baan en volgen de stand, de beslissingen en het verloop van de wedstrijd. Een wedstrijdassistent staat mee in voor een juist scoreverloop, het innemen van de juiste posities en tussenkomst bij herhaaldelijk verkeerde calls

Onderstaand kader schetst de verplichtingen (V) en de suggesties (S) tijdens de Ethias Tour.